Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 17/2021 zemiaky s DPH 01.12.2021 Marcel Baňas Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 17/2021 potraviny s DPH 23.11.2021 AGFOODS Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 15/2021 potraviny s DPH 02.11.2021 PICADO, s.r.o. Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Faktúra 31/2021 Faktúry ŠJ 10/2021 s DPH 31.10.2021 Základná škola Moskovská 1 Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy 31.10.2021
Faktúra 30/2021 Faktúry ZŠ 10/2021 s DPH 31.10.2021 Základná škola Moskovská 1 Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy 31.10.2021
Objednávka 29/2021 Objednávky ZŠ 10/2021 s DPH 31.10.2021 Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
Objednávka 15/2021 potraviny s DPH 31.10.2021 COOP JEDNOTA Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Zmluva 10/2021 Dodatok k zumluve č.610272063 s DPH objednávk zmluvy 18.10.2021 Essity Slovakia s.r.o. Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
Zmluva 9/2021 Dohoda o pomoci v HN s DPH objednávk zmluvy 18.10.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
Objednávka 13/2021 zemiaky s DPH 11.10.2021 Marcel Baňas Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 12/2021 potraviny s DPH 05.10.2021 PICADO, s.r.o. Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Zmluva 10/2021 Dodatok k zumluve č.610272063 s DPH objednávk zmluvy 01.10.2021 Essity Slovakia s.r.o. Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
Faktúra 26/2021 Faktúry ZŠ 09/2021 s DPH 30.09.2021 Základná škola Moskovská 1 Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy 30.09.2021
Objednávka 11/2021 potraviny s DPH 30.09.2021 COOP JEDNOTA Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 28/2021 Objednávky ZŠ 09/2021 s DPH 30.09.2021 Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
Faktúra 27/2021 Faktúry ŠJ 09/2021 s DPH 30.09.2021 Základná škola Moskovská 1 Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy 30.09.2021
Objednávka 10/2021 potraviny s DPH 29.09.2021 PICADO, s.r.o. Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 9/21 potraviny s DPH 13.09.2021 PICADO, s.r.o. Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Zmluva 8/2021 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH objednávk zmluvy 06.09.2021 Mesto Michalovce Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
Zmluva 6/2021 Zmluva o užívaní motorového vozidla s DPH objednávk zmluvy 02.09.2021 Služby mesta Michalovce, s.r.o. Základná škola, Moskovská 1, Michalovce PaedDr. Marek Novák riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7142