Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávik Slovenska 2017
  9. 5. 2017

  Do galérie Slávik Slovenska 2017 boli pridané fotografie.

 • Deň ZEME
  24. 4. 2017

  Do galérie Deň ZEME boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zápis do 1. ročníka
 • Pozvánka na otvorenú hodinu pre MŠ
 • OZNAM - ŠKD

  OZNAM!

   

  Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že zajtra, t. j. 21. 12. 2016 bude ŠKD do 13:00 hod.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Športové súťaže
  13. 12. 2016

  Do galérie Športové súťaže boli pridané fotografie.

 • Mimi a Líza
  25. 11. 2016

  Do galérie Mimi a Líza boli pridané fotografie.

 • Zdramatizovaný text k rozprávke "O psíčkovi a mačičke, ako si umývali dlážku"
 • Týždeň boja proti drogám
  22. 11. 2016

  Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

 • Výchovné poradenstvo a koordinátori

  Výchovné poradenstvo a koordinátori

  Výchovný poradca:                       Mgr. Ingrid Mišková

  Koordinátor prevencie:                  Mgr. Eva Nebesníkova

                                         Mgr. Mária  Janovská

  Koordinátor ŠPZ:                          Mgr. Ingrid Mišková

  Koordinátor projektov:                  Mgr. Iveta Soročinová

  Koordinátor environmentálnej

  výchovy:                                        Mgr. Kristína Dacejová

  Koordinátor výchovy k ľudským  

  právam:                                          Mgr. Peter Greňa

  Koordinátor VMaR:                       Mgr. Ivana Suraničová

                                                         Mgr. Jana Miklošová  

  Správca počítačovej siete:              Ing. Dušan Andrišov

     

 • Školská športová olympiáda
  9. 6. 2016

  Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

 • Čitateľský maratón - Čítajme si
  6. 6. 2016

  Aj tento rok podporí  naša škola projekt „ČÍTAJME SI“. Ide o čitateľský maratón, v rámci ktorého sa deti pokúsia o prekonanie minuloročného celoslovenského rekordu.

  Snahou organizátorov akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Do podujatia sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku s cieľom motivovať k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

   

   

 • Projekt ZEBRA
  27. 5. 2016

   Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Žiaci sa denne stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v MHD a pod., preto je dôležité pripraviť ich na samostatný a bezpečný pohyb v cestnej premávke.  Naša škola v spolupráci s Mestskou políciou 27.05.2016 sa zúčastnila na projekte Zebra.

   „Zebra“ –je projekt zameraný  na správanie sa chodcov v cestnej premávke so zameraním na obce a priechody pre chodcov s frekventovanou cestnou premávkou. Žiaci dostali letáčiky „ Desatoro pre chodcov“ a reflexné pásiky.

 • Letný tábor

   

   H a r m o n o g r a m

   

  letných denných mestských táborov na michalovských základných

  školách v roku 2016

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

   

   

  Turnus:           Termín konania:                   Organizátor:

   

   

  1. turnus             01. 07.  - 08. 07. 2016                    ZŠ,   Ul. Krymská  5

   ZŠ,   Ul. školská 2,

   ZŠ,   Ul. okružná 17                                                                                      

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                                                                                 

  2. turnus             11. 07.  -  15. 07. 2016                    ZŠ, T. J. Moussona,  Ul.  Moussona 4

                                                                                       

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                 

  3. turnus             18. 07.  -  22. 07. 2016                     ZŠ, Ul. okružná 17          

                                                

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

  4 . turnus            25. 07.   -  29. 07. 2016                    ZŠ, Ul.  J. Švermu   6, 

  ZŠ,  Ul.  Komenského 1

   

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                 

  5. turnus             01 .08.  -  05. 08.2016                  ZŠ, P. Horova,  Ul. Kpt. Nálepku  16                           

   

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       ––                          

  6.turnus             08. 08. – 12. 08. 2016                   ZŠ, Ul. Moskovská 1

   

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

  Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2016.

  Poplatok na deň je 6 €.(z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)

     

                                                                                                                                      Odbor školstva a športu

                                                                                                                                               MsÚ Michalovce

   

                                                                                                             

        

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

   

            Riaditeľstvo  Základnej školy Moskovská 1, Michalovce oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka

  sa uskutoční od 1. apríla  do 29. apríla  2016 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 7.00 do 16.00 hod.

  Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  V budúcom školskom roku budeme naďalej vyučovať :

  -cudzie jazyky (anglický  a ruský) podľa záujmu od 1. ročníka,

  -prácu s počítačom vo všetkých ročníkoch, vrátane prvého,

  -ponúkame bohatú krúžkovú činnosť zameranú na vedomosti, zručnosti, tanec,

    hudbu, šport, internet, prácu s počítačom atď.

   

  Prekvapenie : Žiaci získajú balíček s pomôckami do 1. ročníka ( sada zošitov na písanie, písacie a kresliace potreby,..)

   

   

   

   

   

   

   

 • Fašiangový karneval
  15. 3. 2016

  Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci. Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole  pod  vedením ŠKD  pripravili karneval, kde sa objavili rôzne masky. Po veselej zábave nasledovala hostina na, ktorej sa deti hostili rôznymi dobrotami.

 • Testovanie 9-2016

  Národný ústavcertifikovaných meraní vzdelávania aj v tomto školskom roku2015/2016 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov ( školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Hlavný termín testovania sa uskutoční 06. apríla 2016 ( streda). Žiaci budú písať testy v nasledovnom poradí:

  • Matematika
  • Slovenský jazyk a literatúra
  •  

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 ( streda) v  krajských mestách, ktoré určí príslušný odbor školstva.

strana: