Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávik Slovenska 2017
  9. 5. 2017

  Do galérie Slávik Slovenska 2017 boli pridané fotografie.

 • Deň ZEME
  24. 4. 2017

  Do galérie Deň ZEME boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zápis do 1. ročníka
 • Pozvánka na otvorenú hodinu pre MŠ
 • OZNAM - ŠKD

  OZNAM!

   

  Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že zajtra, t. j. 21. 12. 2016 bude ŠKD do 13:00 hod.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Športové súťaže
  13. 12. 2016

  Do galérie Športové súťaže boli pridané fotografie.

 • Mimi a Líza
  25. 11. 2016

  Do galérie Mimi a Líza boli pridané fotografie.

 • Zdramatizovaný text k rozprávke "O psíčkovi a mačičke, ako si umývali dlážku"
 • Týždeň boja proti drogám
  22. 11. 2016

  Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

 • Výchovné poradenstvo a koordinátori

  Výchovné poradenstvo a koordinátori

  Výchovný poradca:                       Mgr. Ingrid Mišková

  Koordinátor prevencie:                  Mgr. Eva Nebesníkova

                                         Mgr. Mária  Janovská

  Koordinátor ŠPZ:                          Mgr. Ingrid Mišková

  Koordinátor projektov:                  Mgr. Iveta Soročinová

  Koordinátor environmentálnej

  výchovy:                                        Mgr. Kristína Dacejová

  Koordinátor výchovy k ľudským  

  právam:                                          Mgr. Peter Greňa

  Koordinátor VMaR:                       Mgr. Ivana Suraničová

                                                         Mgr. Jana Miklošová  

  Správca počítačovej siete:              Ing. Dušan Andrišov

     

 • Školská športová olympiáda
  9. 6. 2016

  Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

 • Čitateľský maratón - Čítajme si
  6. 6. 2016

  Aj tento rok podporí  naša škola projekt „ČÍTAJME SI“. Ide o čitateľský maratón, v rámci ktorého sa deti pokúsia o prekonanie minuloročného celoslovenského rekordu.

  Snahou organizátorov akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Do podujatia sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku s cieľom motivovať k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

   

   

 • Projekt ZEBRA
  27. 5. 2016

   Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Žiaci sa denne stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v MHD a pod., preto je dôležité pripraviť ich na samostatný a bezpečný pohyb v cestnej premávke.  Naša škola v spolupráci s Mestskou políciou 27.05.2016 sa zúčastnila na projekte Zebra.

   „Zebra“ –je projekt zameraný  na správanie sa chodcov v cestnej premávke so zameraním na obce a priechody pre chodcov s frekventovanou cestnou premávkou. Žiaci dostali letáčiky „ Desatoro pre chodcov“ a reflexné pásiky.

 • Letný tábor

   

   H a r m o n o g r a m

   

  letných denných mestských táborov na michalovských základných

  školách v roku 2016

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

   

   

  Turnus:           Termín konania:                   Organizátor:

   

   

  1. turnus             01. 07.  - 08. 07. 2016                    ZŠ,   Ul. Krymská  5

   ZŠ,   Ul. školská 2,

   ZŠ,   Ul. okružná 17                                                                                      

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                                                                                 

  2. turnus             11. 07.  -  15. 07. 2016                    ZŠ, T. J. Moussona,  Ul.  Moussona 4

                                                                                       

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                 

  3. turnus             18. 07.  -  22. 07. 2016                     ZŠ, Ul. okružná 17          

                                                

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

  4 . turnus            25. 07.   -  29. 07. 2016                    ZŠ, Ul.  J. Švermu   6, 

  ZŠ,  Ul.  Komenského 1

   

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                 

  5. turnus             01 .08.  -  05. 08.2016                  ZŠ, P. Horova,  Ul. Kpt. Nálepku  16                           

   

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       ––                          

  6.turnus             08. 08. – 12. 08. 2016                   ZŠ, Ul. Moskovská 1

   

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

  Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2016.

  Poplatok na deň je 6 €.(z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)

     

                                                                                                                                      Odbor školstva a športu

                                                                                                                                               MsÚ Michalovce

   

                                                                                                             

        

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

   

            Riaditeľstvo  Základnej školy Moskovská 1, Michalovce oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka

  sa uskutoční od 1. apríla  do 29. apríla  2016 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 7.00 do 16.00 hod.

  Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  V budúcom školskom roku budeme naďalej vyučovať :

  -cudzie jazyky (anglický  a ruský) podľa záujmu od 1. ročníka,

  -prácu s počítačom vo všetkých ročníkoch, vrátane prvého,

  -ponúkame bohatú krúžkovú činnosť zameranú na vedomosti, zručnosti, tanec,

    hudbu, šport, internet, prácu s počítačom atď.

   

  Prekvapenie : Žiaci získajú balíček s pomôckami do 1. ročníka ( sada zošitov na písanie, písacie a kresliace potreby,..)

   

   

   

   

   

   

   

 • Fašiangový karneval
  15. 3. 2016

  Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci. Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole  pod  vedením ŠKD  pripravili karneval, kde sa objavili rôzne masky. Po veselej zábave nasledovala hostina na, ktorej sa deti hostili rôznymi dobrotami.

strana: