Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Moskovská 1, Michalovce
Adresa školyMoskovská 1 , 07101 Michalovce
Telefón+421 056/6435573
E-mailzsmoskovska@zsmoskovska.sk
WWW stránkazsmosmi.edupage.org
ZriaďovateľMesto Michalovce

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Marta Dacejová056/6435573 marta. dacejova@zsmoskovska.sk
ZRŠMgr. Iveta Soročinová056/6435573 soriveta.@gmail.com
ZRŠMgr. Jaroslava Holoničová056/6435573  jaroslava.holonicova@zsmoskovska.sk
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Peter Greňa0948114678
pedagogickí zamestnanciMgr. Martina Nováková 
   
   
ostatní zamestnanciIvana Sopociová 
   
zástupcovia rodičovIng. Petr Marcin 
 Ing. Václav Vetrecin 
 Mgr. Ivana Baníková 
 Mária Hruščáková 
zástupca zriaďovateľaMUDr. Benjamín Bančej 
iníMUDr. Dušan Goda 
 Mgr. Martin Nebesník 
 Mgr. Ján Várady 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 0. - 2. ročníkMgr. Mária JanovskáNultý, prvý, druhý ročníkvšetky predmety
MZ 3. - 4. ročníkMgr. Ivana SuraničováTretí a štvrtý ročníkvšetky predmety
MZ - anglický jazykMgr. Mária AugustínováPrvý, druhý tretí a štvrtý ročníkanglický jazyk
PK SJLMgr. Martina NovákováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkSJL
PK cudzích jazykovMgr. Alena PopielováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy , deviaty ročníkRuský jazyk a anglický jazyk
PK matematiky a informatikyMgr.Eva NebesníkováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkMatematika a informatika
PK geografia a dejepisMgr. Peter GreňaPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkGeografia a dejepis
PK - BIO- CHE -FYZMgr. Ingrid MiškováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkBiológa, fyzika a chémia
PK výchovných predmetovMgr. Ľudovít ŠtefaníkPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkVýchovné predmety
PK techniky a svet práceMgr. Viera GargulákováPiaty, šiesty, sioedmy, ôsmy a deviaty ročnikTechnika a svet práce
PK telesnej a športovej výchovyMgr. Mária ĽašováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkTelesná a športová výchova
Výchovná poradkyňaMgr. Ingrid Mišková  
Koordinátor EnVMgr. Kristína DacejováI. a II. stupeń 
Kordinátor ľudských právMgr. Peter GreňaI. a II. stupeň 
Kordinátor drog prevencieMgr. Mária JanovskáI.stupeň 
Koordinátor drog. prevencieMgr. Eva NebesníkováII.stupeň 
Koordinátor ŠPZMgr. Ingrid MiškováI. a II. stupeň 
Koordinátor projektovMgr. Iveta Soročinová  
Kordinátor VkMaRMgr. Ivana SuraničováI. stupeň 
Koordinátor VkMaRMgr. Jana MiklošováII. stupeň 
Správca počítačovej sieteIng. Dušan Andrišov  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 446

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:

 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried142433211122 
počet žiakov167542105526641181417446 
z toho ŠVVP    10 11  124.C - variant A
z toho v ŠKD 1191411     45 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 68 / 28 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 59 / 26 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 9/ 2 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 - 49/ 28 dievčat

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov21411321749

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásenížiak - z 5.A 115  1 - ANG1 - 17
prijatí1 115   1 - 16
% úspešnosti100% 100%100%    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCvičenia z matematikyCSJDETVFGEGHUVHPDChIFVINFMatNBV
nultý         1,71     
1.A1,29       1,07    1,36 
1.B3,9       1,65    4,75 
1.C3,17       1,5    3,83 
1.D4       2,17    5 
2.A1,92       1,08    1,92 
2.B4,21       1,88    4,83 
3.A1,73       1   1,071,87 
3.B3,67       2,21  3,42 3,71 
3.C4,96       1,17  2,09 4,96 
3.D3,26       1,19  1,89 3,3 
4.A1,93       1  1 1,79 
4.B3,44       1,72  2,06 2,94 
4.C        1    3,22 
5.A2,563,38  3,31  3,251,31   1,632,75 
5.B4,184,18  4,23  4,181,32   1,54,18 
5.C4,243,84  4,28  4,041,08   2,044,2 
6.A2,823  3,18 3,242,531   12,53 
6.B3,863,5  4,14 3,913,911,65   1,354,09 
7.A2,672,5  2,75 2,672,921 2,67 12,75 
8.A2,792,86  3,07 2,932,93  3 1,53,21 
9.A3,132,94  3,25 3,52,94  3,25 1,062,69 

TriedaNEJOBNOBVPPBPNVPVCPPDAPVORGMRVKRUJSJaLSprSEE
nultý    2,59    3,413,35  1 
1.A        1,36   1,361 
1.B        4,75   4,751,1 
1.C        2,33   3,892,44 
1.D        5   51,94 
2.A        1,77   1,921 
2.B        4,88   4,961,5 
3.A       1,67    1,61,26 
3.B       3,54    3,753,42 
3.C       4,04    4,961,22 
3.D       3,07    3,412,22 
4.A     1 1,93    1,932 
4.B     1,39 2,5    3,171,72 
4.C     1,11      2,781,11 
5.A            3,131,19 
5.B            4,052,68 
5.C            4,321,8 
6.A 1,59          2,821 
6.B 2,18   2      3,872,26 
7.A 1,5         2,582,581,311
8.A 2,21         2,642,791,291
9.A 1         32,881,19 

TriedaTEHTHDTSVTEVTEVVUCVLAVUMVYVZZVA
nultý   1,76      3,41
1.A  1     1,07  
1.B  1,3     1,6  
1.C   1    1,39  
1.D  2     2,17  
2.A  1     1,23  
2.B   1,21    2,17  
3.A  1   1,6 1  
3.B   2,13  3,54 2,17  
3.C   1,17  4,04 1,22  
3.D   1,15  3,15 1,15  
4.A    1 1,79 1  
4.B    1,22 2,72 1,22  
4.C  1   2,44 1,33  
5.A 1,631,44     1,13  
5.B 1,591,91     1,59  
5.C 2,121,6     1,12  
6.A 11,31     1  
6.B 2,051,22   5 1,09  
7.A 11,33     1  
8.A 11,29    1   
9.A  1,07    1,06   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
nultý171700
1.A151401
1.B205150
1.C191441
1.D180182
2.A161303
2.B251231
3.A231508
3.B272403
3.C251222
3.D282521
4.A221408
4.B231805
4.C9900
5.A201604
5.B221750
5.C251780
6.A181701
6.B251942
7.A161213
8.A131210
9.A171601

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
nultý173200192,843200192,8400,00
1.A15106381,50106381,5000,00
1.B20166583,25159079,50753,75
1.C191985110,2882345,72116264,56
1.D183027168,171976109,78105158,39
2.A16129499,54129499,5400,00
2.B254200175,003653152,2154722,79
3.A2376551,0076551,0000,00
3.B275564231,83236898,673196133,17
3.C252425103,85218593,5124010,34
3.D283446129,43162861,41181868,02
4.A22127991,36127991,3600,00
4.B232184121,33143479,6775041,67
4.C91390154,441315146,11758,33
5.A202902186,252471158,8243127,43
5.B227488340,365940270,00154870,36
5.C2510232434,529972423,6726010,85
6.A182681157,712675157,3560,35
6.B257654338,496724297,5493040,95
7.A163271243,482386176,8588566,63
8.A132775213,462619201,4615612,00
9.A173001183,022916177,71855,31

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL1656,3SR - 61,2
Monitor MAT1650,9SR - 56,4

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku142433211122
šport.prípava           
Matematika 5.-9.           
Cudzie jazyky 1.-9.           
Cudzie jazyky 3.-9.           
Cudzie jazyky 5.-9.           
Výtvarná výchova 1.-9.           
Hudobná výchova 1.-9.           
Technická výchova 5.-9.           
Variant1.,2.,3.           
Iné ( uveďte )           

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka1160
Prvého ročníka4750
Bežných tried163452
Špeciálnych tried1100
Pre nadaných000
Spolu224462

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP27 -11637,5 - 7,537,5
DPP0000
Znížený úväzok0107,5
ZPS3637,537,5
Na dohodu01010

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12627
vychovávateľov022
asistentov učiteľa044
    
spolu13233

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1.BAnglický jazyk2
1.CAnglický jazyk2
1.DAnglický jazyk2
2.BAnglický jazyk2
3.B,C,DAnglickýjazyk9
4.BAnglický jazyk3
8.A, 9.AVýchova umením2
5.A,CGeografia4
6.A, BGeografia4
7.AInformatika1
5.B,CTelesná a športová výchova6
6.BObčianska náuka1
6.BTelesná a športová výchova2
8.AObčianska náuka1
9.AObčianska náuka1
SPOLU: 42

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška142
2.kvalifikačná skúška50
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné03
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Viem, čo neviem33,6,6 miesto   
Havrana11. miesto   
Šaliansky Maťko22,2 miesto   
Hviezdoslavov Kubín23,3 miesto   
Olympiáda SJL11. miesto   
Zemplínske zvončeky52,2,2,2,1   
Slávik Slovenska2 3 miesto   
Olympiáda ang.jazyka11 miesto   
Geografická olympiáda 19 miesto   
Môj kamarát počítač31. miesto   
Pytagoriáda P3,4,558,10,11,12 miesto   
MO Z 5,6,743,8,13,14   
Dobšinského rozprávky2 cena primátora  
Práva očami detí15  ocenené prezid. 
Rodina- základné právo na život6  ocenené práce 
Budimírske studničky2  cena starostu 
Zelený svet6    
Matematický klokan14   1 úspešný
SAŠ- basketbal107.miesto   
MŠO - skok do diaľky14.miesto   
MŠO - beh 300 m14 miesto   
O pohár primátora mesta401,2,4,3,7,5,5,   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

Prezentácia na verejnosti :

1. Školský časopis ,, Guľašik " - vychádzal 2 krát ročne. Aktívne pracoval ,, Žiacky školský parlament ", ktorý usmerňoval aktivity žiakov školy, dával zaujímavé podnety a dve žiačky boli členkami Mestského nábožníckeho zastupiteľstva.

2. Krúžková činnosť : na škole pracovalo 21 záujmových útvarov / krúžkov / 13 spoločensko - vedných, 4 prírodovedné a 4 športové. Spolu sa do krúžkovej činnosti zapojilo 304 žiakov.Svoju činnosť prezentovali na športových súťažiach, výstavkách / plody jesene, gaštanový panáčik, veľkonočné kraslice , Valentínska zumba, vianočné ikebany, zdobenie perníkov ... /

3. Aktivity pre verejnosť :

Žiaci I. stupňa každoročne básňami a piesňami pozdravili v mesiaci októbri dôchodcov na sídlisku Východ a pozdrav odovzdali aj v máji pri príležitosti ,,Dňa matiek.

Výtvarné práce a básne zaslali do časopisov : ,,Vrabček " a ,,Zornička ", kde ich pravidelne uverejńovali. V mesiaci decembri sme usporiadali športové súťaže medzi žiakmi , učiteľmi a rodičmi / florbal, volejbal, stolný tenis / a už tradíciou zostáva v závere roka ,, Vianočná akadémia"

K ďalším aktivitám patria: Imatrikuláci v 1. ročníku, fašiangový karneval, šarkaniáda, vyrezávanie tekvíc,plody jesene, beh Terryho Foxa, liečivé bylinky nášho regiónu, otvorené hodiny pre rodičov1.ročníka, zumba párty,výsadba stromčekov a okrasných kríkov v areáli školy, kvízy, športové súťaže, exkurzie, výlety- spoznávame naše hrady a jaskyne, výchovné koncerty, prednášky, návšteva vojenských kasarní.......ap.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

1. Otvorená škola- cieľom projektu je otvoriť brány školy rodičom a priateľom školy, bývalým žiakom a mladým

ľuďom z blízkeho okolia. Záleží nám na tom, aby mladí ľuďia svoj voľný čas trávili zmysluplne s možnosťou

využitia školského športového areálu.

2. Školské mlieko - cieľom je zvýšiť príjem mlieka pre školopovinné deti, aby viac konzumovali mliečne výrobky

pochopili význam konzumácie a tým prispeli k zlepšeniu svojho zdravia.

3. Školské ovocie a zelenina - snažili sme sa viesť našich žiakov k pochopeniu princípov konzumácie

racionálnej výživy, kde nezastupiteľnú úlohu zohráva práve ovocie a zelenina. Žiaci sa oboznámili s

množstvom vitamínov, ktoré sú v týchto potravinách a zohrávajú veľkú úlohu pre správny vývin nášho

organizmu / prednášky /

4. Dávaj pozor na ceste - v spolupráci s Policajným zborom v Michalovciach sa žiaci stretávali na dopravnom

ihrisku a spolu riešili dopravné situácie a obozn amovali sa s dopravnými značkami.

5. Spolu je nám v triede fajn - žiaci spolu so psychologičkou riešili vzťahy v triede a v školskom kolektíve

učili sa slušnému správaniu , ako je potrebné vážiť si seba i ostaných , pochopili slovo asertivita a empatia.

B) Krátkodobé

1. Liga proti rakovine - žiaci načej školy sa zapojili do finančnej zbierky a počas Dňa narcisov sme vyzbierali

sumu vo výške 135 eur. Aj neveľkou sumou sme sa nažili pomôcť dobrej veci a prispieť tak k záchrane

ľudských životov.

2. ŠPZ - žiaci sa zapájali do enviromentálnych aktivít, pripravovali jednoduché racionálne pokrmy, výstavky a

zúčastňovali sa prednášok so psychologičkou, lekárom.

3. Projekt KOMPARO - aj tento rok sme sa snažili zapojiť čo najviac žiakov našej školy do projektu

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty: -

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly : 07.04.2017

Druh inšpekcie: následná

Predmet inšpekcie : stav odstránenia nedostatkov

Výsledok opatrení z inšpekčnej následnej kontroly : opatrenia dané kontrolným subjektom boli splnené.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu má škola :

1. Priestory a ich hodnotenie škola má odborné učebne - matematiky, fyziky,geografie, biológie, chémie,

dejepisu, hudobnej výchovy, 2 počítačové učebne, dielńu, kuchynku, telicvičńu, školskú jedáleň, ihriská - futbalové,

volejbalové, hádzanárske a bežeckú dráhu.

2. Učebné pomôcky vo výučbe : škola má dostatočné množstvo učebných pomôcok a počas roka, podľa

finančných možností, dokupujeme nové pomôcky. Pomáhajú nám aj rodičia - RZ. Pravidelne sme dopĺňali školskú

knižnicu novou beletriou a odbornou literatúrou. Do ŠKD sme zakúpili stavebnice, didaktické hra , rozprávky a iné

hračky, ktoré prispievajú k zábavnej a tvorivej činnosti žiakov.

3. Stručná analýza súčasného stavu :

V súčasnom období škola prešla čiastočnou rekonštrukciu, bola urobená čelná strana fasády a začali sme

s rekonštrukciu nových elektrických rozvodov a osvetlenia na I.poschodí.Svojpomocne maľujeme chodby

a hygienické zariadenia. Začali sme aj s rekonštrukciou hygienického zariadenia na I. poschodí / WC chlapci,

dievčatá /

4. Plány do budúcnosti :

Je nutné dokončiť fasádu budovy školy, zrekonštruovať hygienické zariadenia na II. poschodí a značné finančné

prostriedky si vyžaduje aj úprava školského športového areálu.

Nakoľko súčasťou školy sú aj dielne / samostatná budova / a ŠJ, tieto si už tiež vyžadujú rekonštrukciu fasády.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov : 724 597 eur

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - 2% z dane : 1006,97 eur.

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

12 314 eur

na mzdy a odvody : 10 916,67 eur a na materiál : 1397,33 eur

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít : 1068,00 eur

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov : 0

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie stanoveného cieľa :

Hlavné úlohy na príslušný školský rok, ktoré sme si vytýčili v Pláne práce školy, sme splnili. Končiaci žiaci 9. ročníka

boli pripravení na štúdium na stredné školy, Snažili sme sa aj tento rok umiestniť žiakov zo SZP na odborné učilištia,

no žiaľ nie všetci javia záujem o štúdium.

Veľkú pozornosť sme aj tento rok venovali spolupráci s rodičmi, mnohé športové a kultúrne aktivity sme robili v sú -

činnosti s rodičmi.

Vo výchovno - vzdelávacom procese sme sa snažili čo najviac žiakov zapojiť do olympiád a súťaží, uskutočnili sme

zaujímavé prednášky a exkurzie.Pre rodičov a žiakov sme opäť, ako každý rok, pripravili zaujímavý výlet na Betliar

a do Jasovskej jaskyni. V tejto tradícii chceme aj naďalej pokračovať.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Dobré výsledky sme dosiahli v literárnych a výtvarných súťažiach, v súťažiach s umeleckým zameraním a pokrok sme

dosiahli aj v športových súťažiach / florbal, atletika..../

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Väčšiu pozornosť musíme aj naďalej venovať športovej oblasti. Aj keď sa naši žiaci zapájajú do krúžkovej činnosti, výsledky nie sú také, aké by sme očakávali.

Návrh opatrení:

Viac motivovať žiakov a vysvetľovať potrebu dbať o svoje zdravie, klásť dôraz na pohybovú aktivitu a správnu životosprávu. Do športových súťaží zapájať viac žiakov zo SZP.

Vo výchovno - vzdelávacom procese vysvetľovať žiakom zo SZP nutnosť vzdelávania sa a zvýšenú pozornosť venovať domácej príprave žiakov.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky:

V škole je vytvorená dobrá pracovná klíma nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Snažíme sa o to, aby škola bola dobrým ,, rodinným " prostredím pre žiakov, kde sa stretnú s láskou, úctou a porozumením.

Psychohygienické podmienky sú na dobrej úrovni, žiaci sa učia v čistých a esteticky upravených triedach a odborných učebniach. Každá trieda je vybavená novým nábytkom. Nové učebné pomôcky sme pravidelne dopĺňali aj na elokované pracovisko na ulici Mlynskej / podľa finančných možností /

Psychohygienické pdmienky sú dodržiavané, priestory budovy sa pravidelne maľujú.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bohaté dieťa, bystré dieťa13 Mgr. Alžbeta Fedičová
Cvičenia z matematiky12 Mgr Eva Nebesníková
Cvičenia zo slovenského jazyka12 Mgr. Martina Nováková
Mište Giľaven8 Mgr. Ingrid Mišková
Cesta rozprávkou20 Mgr. Valéria Šmičeková
Florbalový424Mgr. Peter Greňa
Hravá slovenčina21 Mgr. Lucia Ilošvajová
Konverzácia v anglickom jazyku18 Mgr. Alena Popielová
Literárno - čitateľský12 Mgr. Mária Janovská
Malý umelec16 PhDr. Alica Tabaková
Počítačový15 Mgr. Ivana Suraničová
Tanečný14 Mgr. Ivana Suraničová
Spevácky14 Mgr. Ingrid Mišková
Šikovné ruky13 Anna Jožiová
Šport hrou18 Mgr. Mária Ľašová
Športové hry14 Ľudmila Nováková
Tvorivá a zábavná angličtina15 Mgr. Mária Augustínová
Futbalový15 Mgr. Ján Hertély
Zumba20 Mgr. Kristína Dacejová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi:

Spolupráca medzi školou a rodinou je dobrá. Spoločne riešime problémy na zasadnutiach výboru RZ , na plenárnych

zasadnutich, ako aj pri osobných pohovoroch a stretnutiach v škole.

Rodičia boli nápomocní pri úpravách areálu školy, zhotovili jednoduché preliezky pre menších žiakov. Mamičky pomáha-

li pri imatrikulácii a oteckovia pri zhotovovaní šarkanov.

Spoločne s učiteľmi a žiakmi súťažili vo volejbale a florbale . Zahrali si aj fotbal a stolný tenis. Nezanedbateľná je aj finan-

čná pomoc vo forme rodičovského príspevku a 2% z dane. V závere školského roka sme sa spoločne zúčastnili výletu

na Betliar a do Jasovskej jaskyni.

Rodičia sú združení aj v Rade školy, podieľajú sa na riešení aktuálnych úloh školy, oboznámení sú s rozpočtom a s

hospodárením školy.

Rodičovské združenia sa stretáva 7 krát ročne, nápomocní sú triedni dôverníci, ktorých si volia rodičia zo svojich radov.

Vedenie školy ako aj pedagógovia sú otvorení pre vzájomnú komunikáciu, no viac by privítali záujem rodičov žiakov

zo SZP.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti:

Škola aktívne spolupracovala s nasledovnými inštitúciami : PZ, Mestská polícia, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

ČK, RÚVZ, PPPa P, Zemplínska knižnica G.Zvonického, Hvezdáreň, Klub dôchodcov na sídlisku východ.

Žiaci sa zúčastňovali besied, prednášok a mnohých zaujímavých aktivít. K tým najznámejším patrili : čitateľský maratón,

riešenie dopravných situácií na dopravnom ihrisku, Európsky deń jazykov, piesńami a tancami pozdravili dôchodcov

v ich klube, prednášky v ZKGZ, prednášky v Hvezdárni.........

Záver

Vypracoval: Mgr.Marta Dacejová

V Michalovciach, 25. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03.07.2017

Vyjadrenie Rady školy :

Správa prerokovaná na rade škola 16.10.2017 : Mgr.P.Greňa