Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Moskovská 1, Michalovce
Adresa školyMoskovská 1 , 07101 Michalovce
Telefón+421 056/6435573
E-mailzsmoskovska@zsmoskovska.sk
WWW stránkazsmoskovska.sk
ZriaďovateľMesto Michalovce

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Marta Dacejová056/6435573 marta. dacejova@zsmoskovska.sk
ZRŠMgr. Iveta Soročinová056/6435573 soriveta.@gmail.com
ZRŠMgr. Jaroslava Holoničová056/6435573  jaroslava.holonicova@zsmoskovska.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Peter Greňa0948114678
pedagogickí zamestnanciMgr. Martina Nováková 
   
   
ostatní zamestnanciIvana Sopociová 
   
zástupcovia rodičovIng. Peter Marcin 
 Ing. Václav Vetrecin 
 Mgr. Ivana Baníková 
 Mária Hruščáková 
zástupca zriaďovateľaMUDr. Benjamín Bančej 
iníMUDr. Dušan Goda 
 Mgr. Martin Nebesník 
 Mgr. Ján Várady 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 0. - 2. ročníkMgr. Edita HudzíkováNultý, prvý, druhý ročníkvšetky predmety
MZ 3. - 4. ročníkMgr. Ivana SuraničováTretí a štvrtý ročníkvšetky predmety
MZ - anglický jazykMgr. Mária AugustínováPrvý, druhý tretí a štvrtý ročníkanglický jazyk
PK SJLMgr. Martina NovákováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkSJL
PK cudzích jazykovMgr. Alena PopielováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy , deviaty ročníkRuský jazyk a anglický jazyk
PK matematiky a informatikyMgr.Eva NebesníkováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkMatematika a informatika
PK geografia a dejepisMgr. Peter GreňaPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkGeografia a dejepis
PK - BIO- CHE -FYZMgr. Michal PoľakovskýPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkBiológa, fyzika a chémia
PK výchovných predmetovMgr. Ľudovít ŠtefaníkPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkVýchovné predmety
PK techniky a svet práceMgr. Eva NebesníkováPiaty, šiesty, sioedmy, ôsmy a deviaty ročnikTechnika a svet práce
PK telesnej a športovej výchovyMgr. Mária ĽašováPiaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročníkTelesná a športová výchova
PK špeciálna triedaMgr. Ingrid MiškováPiatyvšetky predmety
Výchovná poradkyňaMgr. Ingrid Mišková  
Koordinátor EnVMgr. Kristína DacejováI. a II. stupeń 
Kordinátor ľudských právMgr. Peter GreňaI. a II. stupeň 
Kordinátor drog. prevencieMgr. Mária JanovskáI.stupeň 
Koordinátor drog. prevencieMgr. Eva NebesníkováII.stupeň 
Koordinátor ŠPZMgr. Ingrid MiškováI. a II. stupeň 
Koordinátor projektovMgr. Iveta Soročinová  
Kordinátor VkMaRMgr. Ivana SuraničováI. stupeň 
Koordinátor VkMaRMgr. Jana MiklošováII. stupeň 
Správca počítačovej sieteIng. Dušan Andrišov  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 451

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:

Ročník:0-tý123,4,5.6.7.8.9.Spolu
počet tried143233221122
počet žiakov17915841835246331713451
z toho ŠVVP     9    9
z toho v ŠKD 1098115    43

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 57/ 28 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 88/ 38 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 5/ 2 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 - 49/ 27 dievčat

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov32011 7

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení3 115  1 - ANG20
prijatí3 115   19
% úspešnosti100% 100%100%   95%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODETVFGEGHUVHPDChIFVINFMatOBNPNVPVC
nultý       1,88     3,06 
1.A2,09     11   1,92 1 
1.B3,64     1,45    3,5   
1.C4,33     1,48    4,33   
1.D3,68     2,05    3,86   
2.A1,31     1    1,31   
2.B3,68     1,64    3,64   
2.C5     2,05    4,65   
3.A2,33     1,08  1,75 2,33 1,42 
3.B3,56     2   23,48 2,08 
4.A1,88     1,06  1,06 2,06  1,06
4.B3,52     1,64  2,28 4,2  1,28
4.C3,73     1,05  1,82 3,55  1
5.A2,532,582,42  2,471,11   1,112,58   
5.B4,13,764,05  4,051,1   1,484,14   
5.C      1,14    2,29  1,86
6.A33,293,29 3,292,711,07   1,213,141,86  
6.B4,323,864,36 4,214,071,21   2,644,294,04  
7.A2,692,383,25 2,562,311 2,63 1,253,061,25  
7.B4,234,084,08 4,233,621 4,62 1,544,382,46  
8.A2,812,812,88 32,44  3,31 1,752,751,5  
9.A2,332,252,67 2,52,5  2,92 1,582,671,25  

TriedaPDAPVORGMRVKRUJSJaLSprTHDTSVTEVTEVVUCVLAVUMVYV
nultý  3,883,88  1  1,63     
1.A 1,3511 1,921 11    1
1.B 3,36   3,451 1,23     1,5
1.C 1,95   4,331,24 1,52     1,48
1.D 3,64   3,861,91 2     2,14
2.A 1,23   1,311 1     1
2.B 3,27   3,641,27 1,23     1,91
2.C 4,9   52 2,05     2,05
3.A2,08    2,331,19 1,08   2,33 1,5
3.B2,92    3,641,48 1,96   2,52 1,96
4.A1,94    1,941,24   1 1,81 1,06
4.B4,12    4,161,93   1,32 4,28 1,08
4.C3,18    3,731,57   1 3,27 1,05
5.A     2,531,551,261,12     1
5.B     4,193,131,762,05     2,38
5.C  2,862,57 2,431   1,142  1,43
6.A     3,291,51,211,71     1,14
6.B     4,392,822,211,64     1,43
7.A    1,942,381,161,131,2     1
7.B    3,854,542,791,691,38     1,54
8.A    2,882,561,411,06  1,31  1,56 
9.A    1,672,171,31   1,18  1 

TriedaZVA
nultý3,81
1.A1
1.B 
1.C 
1.D 
2.A 
2.B 
2.C 
3.A 
3.B 
4.A 
4.B 
4.C 
5.A 
5.B 
5.C 
6.A 
6.B 
7.A 
7.B 
8.A 
9.A 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
nultý171700
1.A221804
1.B222200
1.C2110110
1.D222200
2.A151302
2.B222200
2.C210201
3.A161204
3.B252500
4.A251609
4.B3013125
4.C281396
5.A221903
5.B231562
5.C7700
6.A181404
6.B282080
7.A191603
7.B143101
8.A151510
9.A131201

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
nultý17150688,58139782,171096,41
1.A26173766,80167164,26662,53
1.B22199190,5185084,091416,71
1.C212127101,28167135,0945621,71
1.D223555161,592664121,0989140,5
2.A151701113,41692112,890,6
2.B2238281743577162,5925111,40
2.C21203997,09130161,9573835,14
3.A162410150,62127779,81113370,81
3.B253319132,762559102,3676030,4
4.A25239995,9656522,6183473,36
4.B307094236,46271190,364383146,1
4.C285235186,96147152,533764134,42
5.A223577162,59212497,36143565,22
5.B236802295,734044175,822758119,91
5.C71287183,851287183,8500
6.A186661370,053734207,442927162,61
6.B2810685381,607657273,463028108,14
7.A193389178,363545186,5784444,42
7.B1459784273771269,352207157,64
8.A173531207,702128125,17140382,52
9.A132798215,231488114,461310100,76

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v % Úspešnosti v SR
Monitor SJL1247,155,9
Monitor MAT1253,063,0

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
ISCED 0142433211122
ISCED 1           
ISCED 1 MP-A           
ISCED 2           

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka1170
Prvého ročníka4910
Bežných tried163432
Špeciálnych tried170
Pre nadaných000
Spolu224512

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP271637,5 37,5
DPP0000
Znížený úväzok0107,5
ZPS3637,537,5
Na dohodu01010

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12627
vychovávateľov022
asistentov učiteľa044
    
spolu13233

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
   
1.C, 1.DAnglický jazyk4
2.B, 2.CAnglický jazyk4
3.BAnglickýjazyk3
4.B, 4.CAnglický jazyk6
5.A,5. BGeografia4
6.A, BGeografia4
7.AGeografia2
8.AGeografia1
5.B,6.A,6.B,7.AInformatika4
5.B,C, 6.B, 7.A, 9.ATelesná a športová výchova12
6.BObčianska náuka1
6.BTelesná a športová výchova2
7.A, 7.B, 8.A, 9.AObčianska náuka4
5.B, 7.BVýtvarná výchova2
SPOLU: 53

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška170
2.kvalifikačná skúška40
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné01
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Viem, čo neviem62., 3., a,6 miesto   
Šaliansky Maťko22,3 miesto   
Hviezdoslavov Kubín13 miesto    
Zemplínske zvončeky51. a 2. miesto   
Olympiáda ANJ 1.-4.roč.14. miesto   
Olympiáda ang.jazyka13 miesto   
Geografická olympiáda 112 miesto   
Môj kamarát počítač61. miesto   
Pytagoriáda P 3,4,553. , 10. miesto   
Pytagoriáda P 7. 827. 9. miesto   
Budimírske studničky2  2. 3. misto,cena riad. školy 
Vaša nová nemocnica62. 3. miesto   
MO43., 9. miesto   
MŠO - skok do diaľky14.miesto   
MŠO - beh 300 m11. miesto   
O pohár primátora mesta285. 6. miesto   
Ekobeh43. miesto   
O štít mesta Michalovce51. miesto   
Beh I.Pšenku101., 2. miesto   
Priatelíme sa s Ruskom5  2. miesto 
Európsky deň jazykov3  2. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

Prezentácia na verejnosti :

1. Školský časopis ,, Guľašik " - vychádzal 2 krát ročne, v ktorom boli uverejňované všetky zaujímavé akcie usporiadané na škole, informácie zo života školy, vlastná tvorba detí a dokonca tam bolo niečo na oddych- krížovky, doplňovačky, vtipy yo školských lavíc a pod. ,, Žiacky školský parlament ", ktorý usmerňoval aktivity žiakov školy, dával zaujímavé podnety a dve žiačky boli členkami Mestského mládežnického zastupiteľstva.

2. Krúžková činnosť : na škole pracovalo 18 záujmových útvarov / krúžkov / 11 spoločensko - vedných, 3 prírodovedné a 4 športové. Spolu sa do krúžkovej činnosti zapojilo 268 žiakov.Svoju činnosť prezentovali na športových súťažiach, výstavkách / plody jesene, gaštanový panáčik, veľkonočné kraslice , Valentínska zumba, vianočné ikebany, zdobenie perníkov ... / . Športové krúžky sa zapájali do okresných a obvodových súťaží ako aj do súťažíorganizovaných pod záštitou primátora mesta.

3. Aktivity pre verejnosť :

Žiaci I. stupňa každoročne básňami a piesňami pozdravili v mesiaci októbir dôchodcov na sídlisku Východ a pozdrav odovzdali aj v máji pri príležitosti ,,Dňa matiek.

Výtvarné práce a básne zaslali do časopisov : ,,Vrabček " a ,,Zornička ", kde ich pravidelne uverejńovali. V mesiaci decembri sme usporiadali športové súťaže medzi žiakmi , učiteľmi a rodičmi / florbal, volejbal, stolný tenis / a už tradíciou zostáva v závere roka ,, Vianočná akadémia"

K ďalším aktivitám patria: Imatrikuláci v 1. ročníku, fašiangový karneval, šarkaniáda, vyrezávanie tekvíc,plody jesene, beh Terryho Foxa, liečivé bylinky nášho regiónu, otvorené hodiny pre rodičov1.ročníka, zumba párty,výsadba stromčekov a okrasných kríkov v areáli školy, kvízy, športové súťaže, exkurzie, výlety- spoznávame naše hrady a jaskyne, výchovné koncerty, prednášky, návšteva vojenských kasarní. Každoročne usporiadavame návštevu divadelného predstavenia v Košiciach ( Prešove) a navštevujeme Technické múzeum.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

1. Otvorená škola- cieľom projektu je otvoriť brány školy rodičom a priateľom školy, bývalým žiakom a mladým ľuďom z blízkeho okolia. Záleží nám na tom, aby mladí ľuďia svoj voľný čas trávili zmysluplne s možnosťou využitia školského športového areálu.

2. Školské mlieko - cieľom je zvýšiť príjem mlieka pre školopovinné deti, aby viac konzumovali mliečne výrobky pochopili význam konzumácie a tým prispeli k zlepšeniu svojho zdravia.

3. Školské ovocie a zelenina - snažili sme sa viesť našich žiakov k pochopeniu princípov konzumácie racionálnej výživy, kde nezastupiteľnú úlohu zohráva práve ovocie a zelenina. Žiaci sa oboznámili s

množstvom vitamínov, ktoré sú v týchto potravinách a zohrávajú veľkú úlohu pre správny vývin nášho organizmu / prednášky /

4. Dávaj pozor na ceste - v spolupráci s Policajným zborom v Michalovciach sa žiaci stretávali na dopravnom ihrisku a spolu riešili dopravné situácie a obozn amovali sa s dopravnými značkami.

5. Spolu je nám v triede fajn. Ako poznám sám seba - žiaci spolu so psychologičkou riešili vzťahy v triede a v školskom kolektív učili sa slušnému správaniu , ako je potrebné vážiť si seba i ostaných , pochopili slovo aser tivita a empatia.

6. Bezpečne na sociálnej sieti - Cieľom projektu je upozorniť žiakov na nebezpečenstvá skryté za najrôznejšími identitami na internete a naučiť žiakov- mladých ľudí riešiť situácie, do ktorých sa môžu dostať.

B) Krátkodobé

1. Liga proti rakovine - žiaci načej školy sa zapojili do finančnej zbierky a počas Dňa narcisov sme vyzbierali

sumu vo výške 135 eur. Aj neveľkou sumou sme sa nažili pomôcť dobrej veci a prispieť tak k záchrane

ľudských životov.

2. ŠPZ - žiaci sa zapájali do enviromentálnych aktivít, pripravovali jednoduché racionálne pokrmy, výstavky a

zúčastňovali sa prednášok so psychologičkou, lekárom.

3. Projekt KOMPARO - aj tento rok sme sa snažili zapojiť čo najviac žiakov našej školy do projektu

4. Viem, čo zjem

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

1. Knižnica pre všetkých - cieľom projektu je zlepšenie kultúrno - výchovnej, vzdelávecej a informačnej úrovne knižnice prostredníctvom nového knižného fondu. S Fondu na podporu umenia sme získali 1000 eur na doplnenie zastaraného knižničného fondu školskej knižnice.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21,03,2018

Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia.

Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole.

Záver: Školská koordinátorka a administrátorka zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Popyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolovanej skupine dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu má škola :

1. Priestory a ich hodnotenie škola má odborné učebne - matematiky, fyziky,geografie, biológie, chémie, dejepisu, hudobnej výchovy, 2 počítačové učebne, dielńu, kuchynku, telicvičńu, školskú jedáleň, ihriská - futbalové, volejbalové, hádzanárske a bežeckú dráhu.

2. Učebné pomôcky vo výučbe : škola má dostatočné množstvo učebných pomôcok a počas roka, podľa finančných možností, dokupujeme nové pomôcky. Pomáhajú nám aj rodičia - RZ. Pravidelne sme dopĺňali školskú knižnicu novou beletriou a odbornou literatúrou. Do ŠKD sme zakúpili stavebnice, didaktické hra , rozprávky a iné . . športové náčinie, lopty,hračky, ktoré prispievajú k zábavnej a tvorivej činnosti žiakov.

3. Stručná analýza súčasného stavu :

Začali sme s rekonštrukciu nových elektrických rozvodov a osvetlenia na I.poschodí, ktorú sme dokončili v tomto školskom roku.

4. Plány do budúcnosti :

Je nutné dokončiť fasádu budovy školy, zrekonštruovať hygienické zariadenia na II. poschodí a značné finančné prostriedky si vyžaduje aj úprava školského športového areálu. Nakoľko súčasťou školy sú aj dielne / samostatná budova / a ŠJ, tieto si už tiež vyžadujú rekonštrukciu fasády.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov : 788 063 eur

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - 2% z dane : 1000, 26 eur.

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

12 870 eur

na mzdy a odvody : 11 488,74 eur a na materiál : 13 81, 26 eur

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít : 1081,00 eur

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov : 0

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie stanoveného cieľa :

Hlavné úlohy na príslušný školský rok, ktoré sme si vytýčili v Pláne práce školy, sme splnili. Končiaci žiaci 9. ročníka boli pripravení na štúdium na stredné školy, Snažili sme sa aj tento rok umiestniť žiakov zo SZP na odborné učilištia,

no žiaľ nie všetci javia záujem o štúdium.Veľkú pozornosť sme aj tento rok venovali spolupráci s rodičmi, mnohé športové a kultúrne aktivity sme robili v sú činnosti s rodičmi. Vo výchovno - vzdelávacom procese sme sa snažili čo najviac žiakov zapojiť do olympiád a súťaží, uskutočnili sme

zaujímavé prednášky a exkurzie.Pre rodičov a žiakov sme opäť, ako každý rok, pripravili zaujímavé akcie, športové súťaže a kultúrne podujatia. V tejto tradícii chceme aj naďalej pokračovať.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Dobré výsledky sme dosiahli v literárnych a výtvarných súťažiach, v súťažiach s umeleckým zameraním a pokrok smre zaznamenalii aj v športových súťažiach / florbal, atletika..../

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Väčšiu pozornosť musíme aj naďalej venovať športovej oblasti. Aj keď sa naši žiaci zapájajú do krúžkovej činnosti, výsledky nie sú také, aké by sme očakávali.

Návrh opatrení:

Viac motivovať žiakov a vysvetľovať potrebu dbať o svoje zdravie, klásť dôraz na pohybovú aktivitu a správnu životosprávu. Do športových súťaží zapájať viac žiakov zo SZP.Vo výchovno - vzdelávacom procese vysvetľovať žiakom zo SZP nutnosť vzdelávania sa a zvýšenú pozornosť venovať domácej príprave žiakov.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky:

V škole je vytvorená dobrá pracovná klíma nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Snažíme sa o to, aby škola bola dobrým ,, rodinným " prostredím pre žiakov, kde sa stretnú s láskou, úctou a porozumením.Psychohygienické podmienky sú na dobrej úrovni, žiaci sa učia v čistých a esteticky upravených triedach a odborných učebniach. Každá trieda je vybavená novým nábytkom. Nové učebné pomôcky sme pravidelne dopĺňali aj na elokované pracovisko na ulici Mlynskej / podľa finančných možností / . Psychohygienické podmienky sú dodržiavané, priestory budovy sa pravidelne udržiavajú a maľujú.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bohaté dieťa, bystré dieťa131Mgr. Alžbeta Fedičová
Cvičenia z matematiky121Mgr. Viera Garguláková
Cvičenia zo slovenského jazyka121Mgr. Martina Nováková
Čirikli so diabel81Mgr. Ingrid Mišková
Cesta rozprávkou201Mgr. Valéria Šmičeková
Florbalový424Mgr. Peter Greňa
Hravá slovenčina211Mgr. Lucia Ilošvajová
Konverzácia v anglickom jazyku181Mgr. Alena Popielová
Literárno - čitateľský121Mgr. Mária Janovská
Malý umelec161PhDr. Alica Tabáková
Počítačový151Mgr. Ivana Suraničová
Spevácko - tanečný281Mgr. Ivana Suraničová
Šikovné ruky131Anna Jožiová
Šport hrou171Mgr. Mária Ľašová
Športové hry121Ľudmila Nováková
Tvorivá a zábavná angličtina121Mgr. Mária Augustínová
Zumba191Mgr. Kristína Dacejová
Športový krúžok151Mgr. Ján Hertely

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi:

Veľký dôraz kladieme na spoluprácu školy s rodičmi žiakov. Zástupcovia rodičov sú členmi kontrolných aj poradných orgánov vedenia školy. Pravidelne realizujeme rôzne aktivity do ktorých sa usilujeme zapojiť rodičov žiakov v čo najväčšom počte. Snažíme sa o vytvorenie komunity, ktorá žije spolu so školou a organizuje dianie na škole. Pre rodičov sú vyhradené aj konzultačné hodiny u vedenia školy, výchovného poradcu i triednych učiteľov. Vytvárame čo najvhodnejšie podmienky pre komunikáciu rodičov s učiteľmi a pre včasnú informovanosť rodičov o dianí na škole i prospechu a správaní žiakov.

Spolupráca medzi školou a rodinou je dobrá. Spoločne riešime problémy na zasadnutiach výboru RZ , na plenárnych zasadnutich, ako aj pri osobných pohovoroch a stretnutiach v škole, avšak na elokovanom pracovisku spolupráca stagnuje pre mentalitu niektorých rodičov.

Rodičia boli nápomocní pri úpravách areálu školy, zhotovili jednoduché preliezky pre menších žiakov. Mamičky pomáhali pri imatrikulácii a oteckovia pri zhotovovaní šarkanov.

Spoločne s učiteľmi a žiakmi súťažili vo volejbale a florbale . Zahrali si aj fotbal a stolný tenis. Nezanedbateľná je aj finančná pomoc vo forme rodičovského príspevku a 2% z dane.

Rodičia sú združení aj v Rade školy, podieľajú sa na riešení aktuálnych úloh školy, oboznámení sú s rozpočtom a s hospodárením školy.

Rodičovské združenia sa stretáva 7 krát ročne, nápomocní sú triedni dôverníci, ktorých si volia rodičia zo svojich radov. Vedenie školy ako aj pedagógovia sú otvorení pre vzájomnú komunikáciu, no viac by privítali záujem rodičov žiakov

zo SZP.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti:

Škola aktívne spolupracovala s nasledovnými inštitúciami : PZ, Mestská polícia, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

ČK, RÚVZ , CPPPa P, Zemplínska knižnica G.Zvonického, Hvezdáreň, Klub dôchodcov na sídlisku východ.

Žiaci sa zúčastňovali besied, prednášok a mnohých zaujímavých aktivít. K tým najznámejším patrili : čitateľský maratón,

riešenie dopravných situácií na dopravnom ihrisku, Európsky deń jazykov, piesńami a tancami pozdravili dôchodcov

v ich klube, prednášky v ZKGZ, prednášky v Hvezdárni

Záver

Vypracoval: Mgr.Marta Dacejová

V Michalovciach, 29. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03.09.2018

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná na rade školy 09.10.2018