Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Vitajte na web stránke 3.ZŠ v Michalovciach

   Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 

tel. 6435573, www.zsmosmi.edu.sk

 

ZŠ Moskovská 1, Michalovce ponúka:

- kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov

- široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času

- od 1. ročníka cudzí jazyk ako súčasť vyučovania

- služby školského klubu detí s bohatou záujmovou činnosťou

- prácu s počítačom na odbornej úrovni

 

Základná škola Moskovská 1 v Michalovciach bola založená v roku 1961,čím patrí medzi najstaršie školy v meste. Má bohaté skúsenosti s vyučovaním žiakov, svojim absolventom zabezpečuje kvalitnú teoretickú aj praktickú prípravu na vyššie štúdium. Žiaci sa vzdelávajú v plne vybavených triedach a učebniach (rekonštrukcia telocvične v roku 2009, rekonštrukcia sociálnych zariadení v roku 2012, rekonštrukcia učebne informatiky v roku 2013, zriadenie učebne matematiky a biológie v roku 2015, nový nábytok v triedach, dataprojektory a interaktívne tabule v učebniach...). Po vyučovaní majú možnosť tráviť voľný čas a rozvíjať svoj talent v rôznych vedomostných, športových či umeleckých krúžkoch. Svoje úsilie každoročne potvrdzujú poprednými priečkami v súťažiach na okresnej a krajskej úrovni. Škola každoročne usporadúva vyše 20 akcií (Vianočná akadémia, Šarkaniáda, Literárne popoludnie...), ktoré sú dokladované fotografiami vo fotoalbume webstránky. Na škole takisto funguje aj žiacky parlament a školský časopis Guľášik, kde majú žiaci možnosť vyjadriť sa k dianiu na škole.

Neváhajte a príďte k nám!

 

photo

Streda 19. 9. 2018

Počet návštev: 2338547

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Štvrtok 20.9.2018)

Emília Ferková (2.B)
Karol Harakaľ (1.D)
Jenifer Sucherová (1.D)

Pozajtra (Piatok 21.9.2018)

Marek Horváth (4.B)
Kamila Kimová (1.C)
Matúš Badžo (7.B)
Matúš Bajkor (5.B)
Matúš Popovič (8.A)