Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Vitajte na web stránke 3.ZŠ v Michalovciach

   Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 

tel. 6435573, www.zsmosmi.edu.sk

 

ZŠ Moskovská 1, Michalovce ponúka:

- kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov

- široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času

- od 1. ročníka cudzí jazyk ako súčasť vyučovania

- služby školského klubu detí s bohatou záujmovou činnosťou

- prácu s počítačom na odbornej úrovni

 

Základná škola Moskovská 1 v Michalovciach bola založená v roku 1961,čím patrí medzi najstaršie školy v meste. Má bohaté skúsenosti s vyučovaním žiakov, svojim absolventom zabezpečuje kvalitnú teoretickú aj praktickú prípravu na vyššie štúdium. Žiaci sa vzdelávajú v plne vybavených triedach a učebniach (rekonštrukcia telocvične v roku 2009, rekonštrukcia sociálnych zariadení v roku 2012, rekonštrukcia učebne informatiky v roku 2013, zriadenie učebne matematiky a biológie v roku 2015, nový nábytok v triedach, dataprojektory a interaktívne tabule v učebniach...). Po vyučovaní majú možnosť tráviť voľný čas a rozvíjať svoj talent v rôznych vedomostných, športových či umeleckých krúžkoch. Svoje úsilie každoročne potvrdzujú poprednými priečkami v súťažiach na okresnej a krajskej úrovni. Škola každoročne usporadúva vyše 20 akcií (Vianočná akadémia, Šarkaniáda, Literárne popoludnie...), ktoré sú dokladované fotografiami vo fotoalbume webstránky. Na škole takisto funguje aj žiacky parlament a školský časopis Guľášik, kde majú žiaci možnosť vyjadriť sa k dianiu na škole.

Neváhajte a príďte k nám!

 

photo

Piatok 18. 1. 2019

Počet návštev: 2371730

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 18.1.2019)

Dezider Balogh (2.A)
Martina Modráková (5.A)

Zajtra (Sobota 19.1.2019)

Dominika Badžová (1.B)
Mário Balog (4.B)
Sára Demeterová (5.B)
Mário Farbár (6.A)
Mário Grundza (6.A)
Mário Jakubík (2.B)
Sára Kozárová (2.C)
Mário Ridaj (1.B)
Mário Sucher (1.B)

Pozajtra (Nedeľa 20.1.2019)

Sebastián Demeter (3.B)
Sebastián Ihnát (8.A)
Dalibor Ondejko (9.A)

Popozajtra (Pondelok 21.1.2019)

Daniel Goroľ (6.B)
Radoslav Kondík (5.A)
Marcus Titák (5.A)