Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Vitajte na web stránke 3.ZŠ v Michalovciach

   Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 

tel. 6435573, www.zsmosmi.edu.sk

 

ZŠ Moskovská 1, Michalovce ponúka:

- kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov

- široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času

- od 1. ročníka cudzí jazyk ako súčasť vyučovania

- služby školského klubu detí s bohatou záujmovou činnosťou

- prácu s počítačom na odbornej úrovni

 

Základná škola Moskovská 1 v Michalovciach bola založená v roku 1961,čím patrí medzi najstaršie školy v meste. Má bohaté skúsenosti s vyučovaním žiakov, svojim absolventom zabezpečuje kvalitnú teoretickú aj praktickú prípravu na vyššie štúdium. Žiaci sa vzdelávajú v plne vybavených triedach a učebniach (rekonštrukcia telocvične v roku 2009, rekonštrukcia sociálnych zariadení v roku 2012, rekonštrukcia učebne informatiky v roku 2013, zriadenie učebne matematiky a biológie v roku 2015, nový nábytok v triedach, dataprojektory a interaktívne tabule v učebniach...). Po vyučovaní majú možnosť tráviť voľný čas a rozvíjať svoj talent v rôznych vedomostných, športových či umeleckých krúžkoch. Svoje úsilie každoročne potvrdzujú poprednými priečkami v súťažiach na okresnej a krajskej úrovni. Škola každoročne usporadúva vyše 20 akcií (Vianočná akadémia, Šarkaniáda, Literárne popoludnie...), ktoré sú dokladované fotografiami vo fotoalbume webstránky. Na škole takisto funguje aj žiacky parlament a školský časopis Guľášik, kde majú žiaci možnosť vyjadriť sa k dianiu na škole.

Neváhajte a príďte k nám!

 

photo

Piatok 14. 12. 2018

Počet návštev: 2363992

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 14.12.2018)

Silvia Horváthová (2.D)
Alžbeta Sucherová (4.B)

Zajtra (Sobota 15.12.2018)

Monika Badžová (2.C)