Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Marta Dacejová DAC Riaditeľka
zsmosmi1@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslava Holoničová HOL Zástupkyňa
jaroslava.holonicova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Soročinová SOR Zástupkyňa
soriveta@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Augustínová AUG Triedna učiteľka: 3.A
Triedna učiteľka: 7.A
Kabinet: tretia a
augustinova.maria@azet.sk
 
 
Mgr. Valéria Čižmárik ČIŽ Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Angličtina pre najmenších
 
 
Mgr. Kristína Dacejová DACKR Učiteľka
Vedie krúžok: Zumba
kristina.dacejova@gmail.com
 
 
PaedDr. Emil Dzvonik DZV Triedny učiteľ: 4.C
Vedie krúžok: Futbalový
 
 
Mgr. Emília Dzvoníková DZV E Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Kreslenie hrou
Kabinet: druhá b
 
 
Mgr. Viera Garguláková GAR Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
Kabinet: ôsma a
 
 
Mgr. Martina Gejgušová GEJ Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Grajcárová GRA M Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Cesta rozprávkou
 
 
Mgr. Peter Greňa GRE Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
 
 
Mgr. Monika Hadvabová HAD Učiteľka
 
 
Mgr. Edita Hudzíková HUD Triedna učiteľka: 2.D
 
 
Mgr. Mária Janovská JAN Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Čitateľský
Kabinet: tretia a
janovska.maria@gmail.com
 
 
Anna Jožiová JOŽ Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Bc. Mariana Kančiová KAN Učiteľka
 
 
Mgr. Marianna Kereštanová KER Učiteľka
 
 
PhDr. Zuzana Kuľhová KUĽ Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Mladý záchranár
Kabinet: prvá
 
 
Mgr. Mária Ľašová ĽAŠ Učiteľka
Vedie krúžok: Šport hrou
 
 
Mgr. Jana Miklošová MIK Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Ingrid Mišková MIŠ Triedna učiteľka: 6.C
Vedie krúžok: Biologický
ingamiskova@pobox.sk
 
 
Mgr. Eva Nebesníková NEB Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
nebesnikova.eva@post.sk
 
 
Ľudmila Nováková NOV Ľ Vychovávateľka
Vedie krúžok: Športové hry
novakova.ludka3@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Nováková NOV M Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
Kabinet: deviata a
novakova.mima@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Poľakovský POĽ Triedny učiteľ: 5.B
Triedny učiteľ: 6.B
Vedie krúžok: Stolno-tenisový
Kabinet: Učebňa Chémie
polakovsky@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Popielová POP Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Zábavná angličtina
Kabinet: ôsma a
popielova.alenka@zoznam.sk
 
 
Mgr. Lucia Repková REP Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Výtvarný
 
 
Mgr. Jana Sabová SAB Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Bohaté dieťa, bystré dieťa
Kabinet: druhá a
 
 
Mgr. Ivana Suraničová SUR Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Múdra sova
suranicova.ivana@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Šmičeková ŠMI Triedna učiteľka: 3.A
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Svet rozprávok
valeria.smicekova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudovit Štefaník ŠTE Triedny učiteľ: 7.B
Kabinet: piata b
 
 
PhDr. Alica Tabáková TAB Triedna učiteľka: nultý
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Malí umeleci
Kabinet: nultá
 
 
Mária Vanšovská VAN Vychovávateľka

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018