• Hľaď, aby tvoja snaha naučiť žiakov matematiku neprevýšila tvoju snahu vychovať slušných ľudí.
    • Vít Hejný
    • Vlastný poznatok – Má väčšiu váhu než ten prevzatý.
    • Reálne skúsenosti – Staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa.
  • Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré geniálne skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Vychádza zo 40 rokov experimentov a využíva historické poznatky, ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní.

   https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda/principy-hejneho-metody