Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Angličtina pre najmenších
Biologický
Bohaté dieťa, bystré dieťa
Cesta rozprávkou
Cvičenia z matematiky
Cvičenia zo slovenského jazyka
Čitateľský
Florbal
Futbalový
Kreslenie hrou
Malí umeleci
Mladý záchranár
Múdra sova
Naša slovenčina
Stolno-tenisový
Svet rozprávok
Šikovné ruky
Foto Foto Foto Foto Foto
Šport hrou
Športové hry
Tvorivé dielne
Výtvarný
Zábavná angličtina
Zumba

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018