Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Bohaté dieťa, bystré dieťa
Cvičenia z matematiky
Cvičenia zo slovenského jazyka
Čirikli so diabel
Čitateľský
Florbalový
Hravá slovenčina
Konverzácia v anglickom jazyku
Literárno - čitateľský
Mladí výtvarníci
Počítačový
Spevácky
Stolno-tenisový
Šikovné ruky
Foto Foto Foto Foto Foto
Šport hrou
Športové hry
Tvorivá a zábavná angličtina
Tvorivé dielne
Výtvarný
Z rozprávky do rozprávky
Zumba

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.10.2017