•                                                 Spolu múdrejší 2      • SPOLU MÚDREJŠÍ

      • Každý rodič sa teší z úspechov svojich detí. Vaše, a teda i naše deti, nemajú dostatok možností pri získavaní vedomostí a zručností počas dištančného vzdelávania. 

        Preto my, učitelia , podávame pomocnú ruku všetkým, ktorí chcú zvládnuť úlohy, ktoré im život pripraví...