• .

    •                     Riaditeľ: PaedDr. Marek Novák

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Jana Miklošová

                                       Mgr. Iveta Soročinová

       Telefonický kontakt: 056/64 35573,    0910 214 432