• IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

    • V mesiaci október už tradične otvárame náruč prvákom. Ich príchod si uctievame slávnostnou imatrikuláciou, aby sme im spríjemnili štart v ich novom školskom prostredí. Táto udalosť má svoje neopakovateľné čaro. Je to program plný zábavy, hudby, jedla, tanca a vzájomného spoznávania.

   • INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA
    • INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

    • Oznamujeme rodičom,

     že bola spustená

     INETERNETOVÁ ŽIACKA

     KNIŽKA.

     Prihlasovacie údaje do internetovej žiackej knižky dostal každý žiak.

    • OZNAM O TESTOVANÍ PIATAKOV - T5 2019

    • OZNAM O TESTOVANÍ PIATAKOV - T5 2019

      

     Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 5 2019. Hlavný termín je streda 20. novembra 2019.

   • VYREZÁVANIE TEKVÍC
    • VYREZÁVANIE TEKVÍC

    • POZÝVAME RODIČOV, STARÝCH RODIČOV

     A PRIATEĽOV NA VYREZÁVANIE TEKVÍC

     DŇA 23.10.2019 (streda)

     O 11:50 hod.

     V PRIESTOROCH ZŠ.

     Prineste si nožík, lyžicu a dobrú náladu. TEKVICE MÁME.

   • Mesiac úcty k starším
    • Mesiac úcty k starším

    • Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

     Potešili sme seniorov z Denného centra seniorov, Zakarpatská 4, Michalovce pekným programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorý pripravili žiaci našej školy. 

     Želáme vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou. Nech vaša životná múdrosť vás citlivo vedie každým dňom vášho života.

    • Európsky deň jazykov 2019

    • Do galérie Európsky deň jazykov 2019 boli pridané fotografie.

     26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sme usporiadali rôzne aktivity pre žiakov našej školy.

   • ŠARKANIÁDA 2019
    • ŠARKANIÁDA 2019

    • Do galérie ŠARKANIÁDA 2019 boli pridané fotografie.

     Vo štvrtok sa na našom školskom dvore konala šarkaniáda. Nadšené deti zo školského klubu sa preháňali s vetrom o preteky a snažili sa svojích šarkanov dostať čo najbližšie k slnku. Úsmev na perách,  červeň na líčkach a obrovské nadšenie nevymizlo ani po príchode rodičov, ktorí sa k svojim ratolestiam s radosťou pridali. Ďakujeme vychovávateľkám ŠKD za krásnu akciu.

   • ZBER PAPIERA A GAŠTANOV
    • ZBER PAPIERA A GAŠTANOV

    • Oznamujeme všetkým žiakom, že sa začal zber papiera a gaštanov. Papier a gaštany môžete odovzdávať pánovi školníkovi ráno od 07:00 do 08:00 hod.  a popoludní od 14:00 do 15:00 hod. Najlepší zberatelia - jednotlivci aj najlepší kolektív budú ocenení peknými cenami. Veríme, že do zberu sa zapojíte všetci. 

   • BIELA PASTELKA
    • BIELA PASTELKA

    • Aj tento rok sme prispeli Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zapojili sme sa do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.Tento rok žiaci a zamestnanci školy vyzbierali a prispeli sumou 100 €.

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020

    • Oznamujeme žiakom a rodičom,

     že slávnostné otvorenie

     školského roku 2019/2020

     bude dňa 02.09.2019

                  o 08:00 hod.

     pred hlavným vchodom školy.

      

     Pomôcky pre prváka

      

      

     Zošity:      511 (10 ks)                            Výkresy:   A 3 (veľké) 10 ks

                      513 (10 ks)                                              A 4 (malé)  20 ks

                       420 (2 ks)

                       624 (1 ks)                              Náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

                       524 (1 ks)                              Farebné papiere:  1 sada

      

                      

     Vybavenie na výtvarnú výchovu (vo vrecúšku s menom): temperové farby, vodové farby , voskovky, plastelína, nožnice, lepidlo tyčinkové, štetce: plochý č. 12, guľatý hrubý, tenký, väčšia nádoba na vodu, obrus (60x60), handrička, staré tričko

     Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecúšku s menom): športové oblečenie (tepláky, tričko), športová obuv (tenisky alebo cvičky)

     Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné (12 ks), ceruzky č.2 (3 ks), pero plniace /TORNÁDO, PILOT s gumou/, guma, Na geometriu: pravítko dlhé a trojuholník

     Hygienické potreby (vo  vrecúšku s menom): podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky

     5 ks, toaletný papier 2ks, všetko do jedného vrecúška

     Prezuvky, nie vsuvky (s menom), ktoré nezanechávajú čierne čiary

     Na všetky pomôcky napísať meno žiaka.