Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Vitajte na web stránke 3.ZŠ v Michalovciach

   Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 

tel. 6435573, www.zsmosmi.edu.sk

 

ZŠ Moskovská 1, Michalovce ponúka:

- kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov

- široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času

- od 1. ročníka cudzí jazyk ako súčasť vyučovania

- služby školského klubu detí s bohatou záujmovou činnosťou

- prácu s počítačom na odbornej úrovni

 

Základná škola Moskovská 1 v Michalovciach bola založená v roku 1961, patrí medzi najstaršie školy v meste. Má bohaté skúsenosti s vyučovaním žiakov, svojim absolventom zabezpečuje kvalitnú teoretickú aj praktickú prípravu na vyššie štúdium. Žiaci sa vzdelávajú v plne vybavených triedach a učebniach (rekonštrukcia telocvične v roku 2009, rekonštrukcia sociálnych zariadení v roku 2012, rekonštrukcia učebne informatiky v roku 2013, nový nábytok v triedach, dataprojektory a interaktívne tabule v učebniach...), po vyučovaní majú možnosť tráviť voľný čas a rozvíjať svoj talent v rôznych vedomostných, športových či umeleckých krúžkoch. Svoje úsilie každoročne potvrdzujú poprednými priečkami v súťažiach na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Škola každoročne usporadúva vyše 20 akcií (Vianočná akadémia, Šarkaniáda, Literárne popoludnie...) dokladované fotografiami vo fotoalbume webstránky. Na škole takisto funguje aj žiacky parlament a školský časopis, kde majú žiaci možnosť vyjadriť sa k dianiu na škole.

Neváhajte a príďte k nám!

 

photo

Piatok 25. 7. 2014

Počet návštev: 1803809

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 25.7.2014)

Jakub Jožio (8.A)

Zajtra (Sobota 26.7.2014)

Roman Ferko (1.B)
Anna Horváthová (7.A)
Anna Mizerová (5.A)
Anna Tomkovičová (4.B)

Pozajtra (Nedeľa 27.7.2014)

Ružena Badžová (2.C)
Božena Hospodiová (4.D)
Božena Magyarová (3.B)

Popozajtra (Pondelok 28.7.2014)

Renáta Bajgerová (3.B)
Katarína Michlíková (4.A)
Zdenko Mizer (5.A)
Kristián Ridaj (1.B)
Kristián Sucher (1.B)
Rastislav Tokár (4.D)
Anna Tomkovičová (4.B)