Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Školský psychológ

Úlohy školského psychológa na základnej škole

V školskom roku 2016/2017 pôsobí na našej škole školský psychológ, ktorého úlohou je:

  • spolupracovať so školou, učiteľmi, rodičmi a žiakmi
  • vykonávať besedy na zvolené témy
  • poskytovať individuálne a skupinové konzultácie pre potreby žiakov, rodičov a učiteľov
  • zameriavať sa na problémy, ktoré obmedzujú priebeh vyučovacieho procesu
  • navštevovať triedy za účelom pozorovanie vhodného či nevhodného správania žiakov
  • a pod.

 

Konzultačné hodiny:

Utorok: nepárny týždeň

Streda: každý týždeň