Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 1.C

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Grajcárová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Róbert Bajkor
4    Simona Bajkorová
5    Andrej Ferko
6    Mikuláš Ferko
9    Leonardo Hoľan
12    Valéria Magyarová
13    Marek Makó
14    Patrik Nistor
17    Tibor Ridaj
19    Soňa Ridajová
20    Kristián Sucher
21    Ladislav Adam
22    Daniel Badžo
23    Jaroslava Čičáková
24    Magdaléna Ferková
25    František Goroľ
26    Kristína Kotulová
27    Ivan Ridaj
28    Dominika Ridajová
29    Ivana Ridajová
30    Silvia Sucherová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018