Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Suraničová
Učebňa: prvá a
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína Baníková
2    Kevin Ferko
3    Rastislav Iliško
4    Denisa Kančiová
5    Jana Kešeľová
6    Matúš Konderla
7    Štefánia Kozárová
8    Alex Majerník
9    Samuel Mesároš
10    Viliam Modrák
11    Ráchel Nistorová
12    Miroslav Petický
13    Natália Pisoňová
14    Matias Revák
15    Roman Ridaj
16    Sylvain Sebastian Tavares
17    Marek Tokár
18    Patrik Zápotočný
19    Nina Antoničová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018