Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda nultý

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: PhDr. Alica Tabáková
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Róbert Bajger
2    Hatun Matilda Bajkorová
3    Kvetoslava Čičáková
4    Dušana Ferková
5    Annamária Goroľová
6    Layla Hospodiová
7    Zdeno Jakubík
8    Melánia Kešeľová
9    Róbert Kotula
10    Tibor Kotula
11    Magdaléna Makóová
12    Vanesa Nistorová
13    Alena Ridajová
14    Stela Ridajová
15    Peter Sucher
16    Amélia Šandorová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018