Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Sabová
Učebňa: prvá a
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ladislav Balog
2    Dezider Balogh
3    Dominik Blanár
4    Sofia Borovičová
5    Dagmara Dučaiová
6    Liliana Dučaiová
7    Marta Grundzová
9    Liliana Hospodiová
10    Roman Chrapovič
11    Zdenek Vladimír Joni
12    Matej Konderla
13    Daniel Kondík
15    Kevin Kotula
16    Markus Němčík
17    Jozef Novotný
18    Daniel Paci
19    Kristian Sakajtov
20    Tobias Štefan
22    Noel Virčík
23    Kristína Kranerová
25    Patrik Hromuľák
26    Molly Ellen Glashan
27    Jastin Čičák

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018