Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 2.D

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Edita Hudzíková
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Anastázia Badžová
2    Dárius Bajkor
3    Mária Balogová
4    Martina Balogová
5    Zdeno Čičák
7    Karol Harakaľ
8    Marek Harakaľ
9    Miriam Hoľanová
10    Tatiana Jakubíková
12    Imrich Kotula
14    Jozef Magyar-Kora
15    Liliana Nistorová
16    Marek Popík
17    Boris Ridaj
18    Václav Ridaj
19    Jenifer Sucherová
21    Jozef Bajkor
22    Daniel Bajkor
23    Jessika Harakaľová
24    Silvia Horváthová
25    Vladimír Nistor
27    Daniela Goroľová
28    Jasmina Harakaľová
29    Renáta Sucherová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018