Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Valéria Šmičeková
Učebňa: prvá a
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Baníková
2    Alex Bocan
3    Patrik Hudák
4    Jakub Kunca
5    Katarína Lukačinová
6    Vanesa Peterová
7    Theo Pilník
9    Timea Ridajová
10    Vanesa Rudíková
11    Natany Titáková
12    Milan Vasiľ
13    Charlotte Ria Zimová
14    Adriana Novotná
15    Viviane Tavares
16    Zuzana Mattová
17    Tomáš Štefanič
18    Viktória Cserepová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018