Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 6.C

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Mišková
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jenifer Bajkorová
2    Dominik Čičák
3    Kristián Demeter
4    Adriana Goroľová
5    Ľudovít Jakubík
6    Ivan Kondík
7    Mária Sucherová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018