Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Janovská
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
5    Filip Fázik
6    Michaela Fedáková
9    Stella Harvanová
10    Sarah Hruščáková
11    Liliana Kondíková
12    Nina Kozárová
13    Filip Novák
15    Jastin Ridaj
17    Sofia Štefanová
18    Robert Zápotočný
19    Alexandra Vasiľová
20    Dávid Tokár
21    Laura Kozarová
22    Silvia Kondíková
23    Eduard Kima
24    Jaroslav Banom
25    Daniel Német
26    Klára Kőmíves

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018