Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Emília Dzvoníková
Učebňa: prvá
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dárius Bajkor
2    Július Bajkor
3    Jaroslav Balog
4    Ružena Balogová
5    Dušana Čičáková
7    Mária Čičáková
10    Róbert Ferko
11    Jana Ferková
12    Václav Goroľ
13    Mário Jakubík
14    Tamara Karišková
16    Lenka Kotulová
17    Štefánia Popiková
19    Ladislav Šandor
22    Patrícia Adamová
23    Miroslav Badžo
24    Michal Buko
25    Vanesa Čičáková
26    Gabriela Demeterová
27    Marián Ferko
28    Jozef Hospodi
29    Miriam Kešeľová
30    Natália Ferková
31    Maroš Popik
32    Angela Ridajová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018