Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Garguláková
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 20
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia Bánomová
2    Laura Borovičová
3    Adam Daduč
4    Andrea Dadučová
5    Marek Goroľ
6    Erika Grajcarová
7    Tamara Horovčáková
8    Matej Kočiško
9    Boris Kondík
10    Patrik Kondík
11    Radoslav Kondík
12    Alica Kuncová
13    Timea Kuncová
14    Karol Magyar
16    Jessica Mizerová
17    Martina Modráková
18    Anita Paci
19    Tifany Pilníková
20    Dominika Raškovská
21    Nela Ruskovská
22    Miriam Sopociová
23    Daniela Suraničová
24    Daniela Šenkiová
25    Svetlana Šenkiová
26    Marcus Titák
27    Richard Tkáčik
28    Eduard Tokár
29    Vanesa Vašková
30    Natália Vetrecinová
31    Shara Ilišková

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018