Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 4.C

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Emil Dzvonik
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Dávid Badžo - Kanči
4    Tomáš Bajkor
6    Marek Čičák
11    Valéria Ferková
16    Kristián Ridaj
17    Liliana Ridajová
18    Albin Badžo
23    Anton Badžo
24    Martin Bajkor
27    Ladislav Sucher
29    Rozália Karišková
34    Peter Bajkor
35    Dominika Bajkorová
36    Alex Bajkor
42    Monika Kotulová
43    Vladimíra Nistorová
44    Samuel Ridaj
45    Rebeka Sucherová
47    Barbora Balogová
48    Lukáš Fedák
49    Tibor Miker
50    Slávka Ridajová
51    Dominik Bajkor
52    Vlasta Badžová
53    Daniel Kariško
54    Zuzana Ridajová
55    Marek Demeter
56    Vanesa Magyarová
57    Elemír Ridaj
58    Frederik Makuňa

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018