Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Miklošová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Mariana Badžová
4    Daniel Daduč
6    Mário Farbár
7    Vanesa Ferková
8    Viktória Gažiová
9    Mário Grundza
10    Sofia Jusková
11    Michala Kondíková
12    Július Kőrősi
13    Kiara Kotorová
15    Viktória Peterová
16    Peter Polievka
17    Angelika Šefarová
18    Erika Šefarová
19    Samuel Feri
20    Dávid Citriak
22    Marián Vaško

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018