Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Valéria Čižmárik
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Badžová
6    Tomáš Bajkor
8    Antónia Čičáková
9    Sebastián Demeter
10    Dávid Ferko
12    Emília Ferková
13    Liliana Hospodiová
14    Jaroslav Kima
20    Marcela Sucherová
26    Eduard Bajkor
27    Marián Bajkor
29    Emilia Ferková
30    Natália Ferková
31    Elisa Kimová
33    Jesika Ridajová
35    Jesika Sucherová
37    Róbert Bajkor
38    Valéria Goroľová
39    Roman Horvath
40    Alexandra Makóová
41    Kristián Sucher
42    Alexandra Šándorová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018