Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 7.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Popielová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jesika Badžová
5    Stanislava Balogová
6    Ján Budiš
7    Stanislav Gira
8    Dušan Kima
10    Mária Komárová
11    Tomáš Lechman
14    Adam Rajňačok
15    Jana Šándorová
16    Simon Jozef Štefan
17    Stela Tokárová
18    Andrej Tatár
19    Jiří Tatár
21    Paula Babáriová
22    Milan Ján Dudáš
23    Vanesa Jakubíková
24    Mária Kozárová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018