Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Michal Poľakovský
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
9    Mária Ferková
25    Marcela Adamová
26    Kristián Bajger
27    Radoslav Bajger
28    Daniel Bajkor
29    Marcel Bajkor
30    Dušan Balog
31    Ružena Balogová
32    Ladislav Čičák
33    Erika Čičáková
34    Sára Demeterová
35    Marek Horváth
36    Nikolaj Hospodi
37    Valéria Hospodiová
38    Mária Jakubíková
39    Boris Kima
40    Mária Kimová
41    Filip Kozár
42    Marek Kroka
43    Erika Pukyová
44    Anežka Ridajová
45    Nikolas Sucher
46    Kristián Sucher
47    Patrik Sucher
48    Daniel Sucher
49    Kristína Sucherová
50    Miroslav Šandor
51    Ladislava Šandorová
52    Miroslav Vaško
53    Sandra Sucherová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018