Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Nováková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal Antonič
2    Miroslav Demeter
4    Dagmara Fedorová
5    Lívia Feninová
7    Alex Horváth
8    Sebastián Ihnát
9    Marek Lechman
10    Sabrina Marcinová
11    Michaela Mazúrová
12    Dávid Orgován
13    Róbert Piskor
14    Jaroslav Pulko
15    Zuzana Raškovská
16    Milan Tokár
17    Aneta Tokárová
18    Emmanuelle Angelique Tavares
19    Anna Mattová
20    Jozef Daduč
21    Alexandra Šimková
22    Magdaléna Demeterová
23    Michaela Hospodiová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018