Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: 1.Anultý1.C2.A2.B2.D2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B6.C7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Michal Poľakovský
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Alex Badžo
28    Stanislav Balog
33    Miroslav Ferko
34    Valentín Horváth
42    Nikolas Kondík
43    Jaroslav Kroka
45    Dávid Adam
46    Daniela Badžová
47    Nora Badžová
48    Matúš Bajkor
49    Tomáš Bajkor
50    Mária Ferková
51    Nora Ferková
52    Daniel Goroľ
53    Kaja Horváthová
54    Lea Hospodiová
55    Lukáš Kotula
56    Vanesa Kotulová
57    Dominika Makóová
58    Andrea Nistorová
59    Romana Peterová
60    Marcel Ridaj
61    Marián Ridaj

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018