• KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

    •        Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do tejto celoslovenskej výzvy.

     Zabaľme do krabičky kus svojho srdca, akoby krabička mala ísť niekomu, koho naozaj milujeme.

      

     Viac informácií o tom, čo všetko je vhodné,

     ale aj čo je nevhodné ako darček pre seniorov, nájdete na stránke:

     https://www.kolkolasky.sk/

     ĎAKUJEME

    • Týždeň s EZOPOM

    • Kedysi dávno žil slávny bájkar Ezop. V jeho príbehoch najčastejšie vystupujú zvieratá, ktoré sa však správajú ako ľudia, majú ich dobré aj zlé vlastnosti. Ezopove zábavné a zároveň poučné bájky sú stále aktuálne. Nielenže sa pri nich pobavíme, ale niečo sa aj o sebe naučíme.

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

    • Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno 05.11.2021 (piatok) a 08.11.2021 (pondelok)

     z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie nebude, obnoví sa 09.11.2021.

     PaedDr. Marek Novák, riaditeľ školy

    • STOP NÁSILIU NA DEŤOCH !!!

    •                                                         

     Násilie má mnoho tvárí...

     V rámci OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM sme pre žiakov 2. stupňa pripravili v mesiaci október tieto aktivity:

     •  besedu s odbornými zamestnancami školy na tému „DETI A GROOMING“, 
     • online besedu pre žiakov 8. a 9. ročníka s investigatívnou novinárkou Kristínou KÖVEŠOVOU.

     Hlavnými témami bolo:

     • všetkým formám násilia je možné predchádzať,
     • žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné,
     • treba o tom hovoriť a neostať ticho!

      

      

    • MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

    • Fond na podporu športu

     a mesto Michalovce

     podporí výstavbu Moderného multifunkčného ihriska

     v priestoroch našej školy

     v sume cca 102 000,- €.

     Veľká vďaka všetkým,ktorí prispeli k tomuto

     jedinečnému úspechu.

     Športu zdar!!!

    • DENNÝ LETNÝ TÁBOR 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album DENNÝ LETNÝ TÁBOR 2021.

     POZRI VIDEO

     Užívať si voľný čas možno rôznym spôsobom. Michalovské deti ho od 12.7.2021 trávili v dennom letnom tábore, ktorý zorganizovala III. ZŠ na Moskovskej ulici.

     Kúpanie, turistika, šport, kultúra a zábava splnili očakávania detí, rodičov aj organizátorov. Spoločne sme spoznávali históriu a krásy Vinianskeho hradu, užili si pláže a pohostinnosť jazera a na farmárskom dvore vo Veľkých Raškovciach jazdu na koni. V horúcich letných dňoch sme sa príjemne ochladili a vybláznili na kúpalisku v Strážskom. V Zemplínskom múzeu nám odhalili tajomstvá a krásu modrotlače. Voľný čas sme si užívali aj v tvorivých dielňach a na športoviskách. 

     Na tento letný táborový týždeň budú deti dlho spomínať, lebo okrem množstva príjemných a nezabudnuteľných zážitkov si domov doniesli aj spomienkové darčeky. Tie im budú pripomínať úžasné chvíle strávené v dennom letnom tábore.

   • DENNÝ LETNÝ TÁBOR 2021
    • DENNÝ LETNÝ TÁBOR 2021

    • *INFORMÁCIE*

      

     Účastníci denného letného tábora ani

     ich zákonní zástupcovia

     NEPOTREBUJÚ

     negatívny Ag test, PCR test ani

     potvrdenie o očkovaní.

      

     Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

     zákonný zástupca podpíše v pondelok

     pri hlavnom vchode. Zároveň obdrží

     plán aktivít.

      

     V prípade otázok nás kontaktujte.

    • MDD v ŠKD

    • MDD si žiaci ŠKD spestrili návštevou Zemplínskeho múzea. Prehliadka výstavy modrotlače a tvorivé dielne s názvom "REMESLO MÁ ZLATÉ DNO" bola spestrením celodenného programu. Najviac ich zaujali drevené formy a vzorkovnice. Na záver si vlastnoručne vytvorili námet na modrotlačovú látku.

     AJ.

   • DENNÝ LETNÝ TÁBOR
    • DENNÝ LETNÝ TÁBOR

    • Základná škola, Moskovská 1, 071 01 Michalovce

      

     Vás pozýva do

      

     DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA  

     „MOSKÁČIK“

      

     Miesto: ZŠ Moskovská 1, 071 01 Michalovce

     Termín: 12. júl – 16. júl 2021

     Program: turistika, celodenné výlety, zábava, šport, kultúra,

                      IKT, kreatívna tvorba

     Poplatok : 12€/deň – 5 dni - spolu 60 €

     V cene: desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiálne zabezpečenie, pamätné tričko, celodenný program, doprava, vstupenky, odborný pedagogický dozor.

     Termín prihlásenia: do 18.júna 2021

     Poznámky:

     ☺      Prihlášky a informácie získate na sekretariáte školy.

     ☺      Prihlásiť sa je možné iba osobne (záväzná prihláška) na sekretariáte školy.

     ☺      Poplatok sa hradí na sekretariáte školy v hotovosti

     ☺      Minimálny vek dieťaťa – dovŕšený 6. rok k 31.08.2020 (predškolák)

     ☺      Kontakt : 056 6435573, 0911 197 535, 0910 543 186

   • OBNOVENE VYUČOVANIA V 8. A 9. ROČNÍKU
    • OBNOVENE VYUČOVANIA V 8. A 9. ROČNÍKU

    • Od 19.04.2021 sa žiaci 8. a 9. ročníka vyučujú v škole prezenčne.

      

     Začiatok vyučovania: 07:45 hod.

      

     Pri vstupe do budovy musí mať žiak:

                - svoj platný negatívny AG alebo PCR test nie starší

                   ako 7 dní

                - platný negatívny AG alebo PCR test jedného z rodičov

                  (stačí kópia) nie starší ako 7 dní

                - predpísané prekrytie horných a dolných

                  dýchacích ciest

      

     Škola testovanie nezabezpečuje.