Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Futbalový


Vedúci: PaedDr. Emil Dzvonik
Meno PriezviskoTrieda
Albin Badžo 4.C
Anton Badžo 4.C
Dávid Badžo - Kanči 4.C
Alex Bajkor 4.C
Martin Bajkor 4.C
Tomáš Bajkor 4.C
Marek Čičák 4.C
Valéria Ferková 4.C
Eduard Hospodi 4.C
Daniel Kariško 4.C
Vladimíra Nistorová 4.C
Elemír Ridaj 4.C
Samuel Ridaj 4.C
Zuzana Ridajová 4.C
Ladislav Sucher 4.C

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018