Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Ivana Suraničová
Učebňa prvá a
nultý Triedny učiteľ PhDr. Alica Tabáková
1.C Triedny učiteľ Mgr. Michaela Grajcárová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Sabová
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Fedičová
Učebňa prvá a
2.B Triedny učiteľ Mgr. Emília Dzvoníková
Triedny učiteľ Mgr. Markéta Ryníková
Učebňa prvá
2.D Triedny učiteľ Mgr. Edita Hudzíková
2.C Triedny učiteľ Mgr. Lucia Repková
Triedny učiteľ Ing. Monika Mitická
3.A Triedny učiteľ Mgr. Valéria Šmičeková
Triedny učiteľ Mgr. Mária Augustínová
Učebňa prvá a
3.B Triedny učiteľ Mgr. Valéria Čižmárik
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Šmičeková
4.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Janovská
4.B Triedny učiteľ Mgr. Veronika Štefaniková
4.C Triedny učiteľ PaedDr. Emil Dzvonik
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ilošvajová
5.A Triedny učiteľ Mgr. Viera Garguláková
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Suraničová
5.B Triedny učiteľ Mgr. Michal Poľakovský
Triedny učiteľ Mgr. Ján Hertely
6.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Miklošová
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Bigaňová
6.B Triedny učiteľ Mgr. Michal Poľakovský
6.C Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Mišková
7.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Popielová
Triedny učiteľ Mgr. Mária Augustínová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Ľudovit Štefaník
8.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Nováková
9.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Nebesníková

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018