Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
nultý Triedny učiteľ PhDr. Alica Tabáková
Učebňa nultá
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Fedičová
Učebňa prvá a
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Markéta Ryníková
Učebňa prvá
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Rošáková
1.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edita Hudzíková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Augustínová
Učebňa prvá a
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Šmičeková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jolana Sokolovová
Triedny učiteľ Ing. Monika Mitická
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Janovská
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Štefaniková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Suraničová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Hertely
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ilošvajová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Garguláková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Poľakovský
5.C Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Mišková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ľašová
Triedny učiteľ Mgr. Mária Augustínová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Greňa
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Nováková
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudovit Štefaník
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Nebesníková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Popielová

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.10.2017