Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  deviata a 9.A 34 Mgr. Martina Nováková
  Dielňa Dielňa 15
  druhá a 2.A 34 Mgr. Jana Sabová
  druhá b 2.B 34 Mgr. Emília Dzvoníková
  Kuchynka Kuchynka 15
  nultá 0 16 PhDr. Alica Tabáková
1.B
  ôsma a 8.A 34 Mgr. Viera Garguláková
Mgr. Alena Popielová
  piata a 5.A 34
  piata b 5.B 34 Mgr. Ľudovit Štefaník
  piata c 5.C 14
  prvá 1.B 26 PhDr. Zuzana Kuľhová
2.B
  prvá a 1.A 30 1.A
2.A
3.A
  siedma a 7.A 34
  šiesta a 6.A 34
  šiesta b 6.B 34
  štvrtá a 4.A 34
  tretia a 3.A 34 Mgr. Mária Augustínová
Mgr. Mária Janovská
  Učebňa Dejepisu, Náboženstva Uč. DEJ, NBI 32
  Učebňa Fyziky Uč. FYZ 36
  Učebňa Chémie Uč. CHE 36 Mgr. Michal Poľakovský
  Učebňa Informatiky 1 Uč. INF1 12
  Učebňa Informatiky 2 Uč. INF2 10

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018