Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Výzva na predloženie ponuky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

Výzva na predloženie ponuky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní