Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

VÝZVA na predloženie ponuky zákazka VO 1/1/2015

Vyzva_1.pdf podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.