Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Výzva na predloženie ponuky Číslo: VO/01/12/2013

Vyzva.pdf -  podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru